Viways

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ VIWAYS

Hỗ trợ VIWAYS

Trụ sở chính : Hải Dương
 • Địa chỉ : Số 1.07 đường Lương Thế Vinh – TP. Hải Dương

 • Điện thoại: 03203. 851678 – 851679

 • Giờ làm việc: 8h- 21h
  Viways.vn – FB: facebook.com/viways.vn
  Kiosk 1: 244 Điện Biên Phủ - TP. Hải Dương
  Kiosk 2: Cổng số 1 – Nhà thi đấu TP. Hải Dương
  Kiosk 3: Phúc Bồ quán – chân cầu Phú Tảo – TP. Hải Dương
  Kiosk 4: 24 Mạc Thị Bưởi – TP. Hải Dương

 • infoviways@gmail.com

Chi nhánh : Quảng Ninh
 • Địa chỉ : 227 - Hoàng Hoa Thám - Mạo Khê – Quảng Ninh

 • Điện thoại: 0333.872288

 • Giờ làm việc: 8h- 21h
  - Xưởng vịt sạch Viways chi nhánh Mạo Khê
  227 - Hoàng Hoa Thám - Mạo Khê – Quảng Ninh
  ĐT: 0333.872288 – 096.1309988
  FB: facebook.com/viwaysdongtrieu

  - Xưởng vịt sạch Viways Chi nhánh Mạo Khê
  Số: 227 Hoàng Hoa Thám – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh
  ĐT: 0333.872288 – 0961.309.988
  FB: facebook.com/viwaysmaokhe

 • viways@gmail.com

Thong ke